skip to Main Content

”Moni meistä arvostaa teorian ja käytännön vuoropuhelua. Silti tutkijat eivät aina ymmärrä tai hyväksy arvoaan liike-elämälle. Tai yritykset ehdi avaamaan oviaan alustaksi akateemiselle tutkimukselle ja opetukselle. Edelleen, yhteiskuntavastuun ja kansainvälisen kilpailukyvyn näkökulmista meillä on käyttämätöntä potentiaalia.”

Yritykset hyötyvät saadessaan objektiivista näyttöä ja validointia innovaatioidensa vaikuttavuudesta. Tutkimus kaipaa rahoituksellista tukea, mutta myös peilauspintaa tutkimuksen käytännön relevanssille. Liike-elämällä on tavoitteita, joita tiede ei jaa – ja päinvastoin – mutta silti yhteistyön arvo on ilmeinen.

Välke auttaa asiantuntijuuden jakamisessa liike-elämän, tutkimuksen ja opetuksen alueilla. Yritykset voivat hyödyntää tutkimustietoa tai selvityksiä hankkeidensa tukena. Organisaatiot haluavat enenevästi ottaa aktiivisen roolin yhteiskunnan ja ympäristön kehittäjinä, ja yhteistyö tutkimuksen ja opetuksen kanssa on tässä kaikille antoisa mahdollisuus.

Solmitaan siis tarvittavia yhteyksiä!

Lueskeltavaa kaikille niille, joilla on kova kiire:

Vauhtia pysähtymisestä on loppuraportti hankkeesta, jossa kasvatustieteen, laskentatoimen ja suorituskyvyn johtamisen tutkijat yhdessä yritysten kanssa tutkivat osaamisen kehittämisen murrosta ja sen merkitystä tuloksellisuuden näkökulmasta. (Hilden, S, Tikkamäki, K, Pekkola, S, Saunila, M & Ukko, J 2014. Tampereen teknillinen yliopisto. Teollisuustalouden laitos.)

Back To Top