skip to Main Content

Olen johdon ja organisaatioiden kehityskumppani. Kehitän ratkaisuja, valmennan, sparraan – asiakkaan tarpeiden mukaan. Autan niin yksittäisiä johtajia kuin esimies- ja johtoryhmiäkin tunnistamaan merkityksiä, kirkastamaan tavoitteet ja ohjaamaan energian tehokkaaseen toimintaan. Henkilökohtaisesti olen jo lähes 20 vuotta ollut kiinnostunut muutoksesta tai oikeammin sanottuna kyvystä uudistua.

Vahvuuteni on harvinainen sekoitus isojen pörssiyhtiöiden kehitys- ja johtamiskokemusta yhdistettynä vahvaan teoreettiseen ja tutkimusosaamiseen. Olen ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja minulla on loppututkinnot strategisen johtamisen (TkT) ja tuotantotalouden (DI) aloilta.

Väittelin muutoksen johtamisesta 2004, näkökulmana tiheän muutoksen vaikutukset organisaation toimintakykyyn. Sittemmin kokosin rahoituksen neljän yliopiston tutkimus- ja kehityshankkeelle, jossa tutkimme osaamisen kehittämisen tehokkaimpia keinoja ja niiden vaikutuksia organisaatioiden suorituskykyyn ja tuloksellisuuteen. Olin myös avainroolissa kansainvälisen hankkeen suunnittelussa ja rahoituksen järjestämisessä, aiheena Managing service impact – engaging facts and feelings.

Ammatillisena perustana minulla 20 vuoden laaja-alainen kokemus liike-elämästä ja johtamisen kehittämisestä teknologia-, vakuutus- ja terveys- ja hyvinvointialalla – mm. henkilöstöjohtajana merkittävässä kotimaisessa terveyspalvelukonsernissa. Yhteistä tehtävissä on ollut voimakas tarve kehittämiselle. Johtaminen ja kehittäminen ovat yhtä, ja siksi minusta saa vahvan kumppanin liiketoimintalähtöiseen kehittämiseen luontevana osana johtamistyötä.

Saan kiitosta tilannetajustani, sekä kyvystäni ohjata huomio olennaiseen. Ja koska pelkkä napakka tavoite ei riitä, tuon lisäarvoa piirtämällä askeleet, joilla johdonmukaisesti ja hallitusti päästään tavoitteeseen.

Tekemisen äärellä olen huumorintajuinen ja tolkku tyyppi.  Asiakasta lainatakseni, ”Sanna on aikaansaava ja tuloshakuinen, mutta silti kuunteleva ja hyvää seuraa”.

Lisää tietoa minusta löydät LinkedInistä.
Back To Top